. Splaiul General Gheorghe Magheru 17, Ap.1, Arad 310340
. Program Colegiu: Luni:11.00-14.00 | Marti:9.00-14.00 | Miercuri:11.00-14.00  | Joi:INCHIS cu publicul | Vineri:9.00-12.00
IBAN: RO56BTRLRONCRT0664508401 - BANCA TRANSILVANIA
IBAN: RO52BREL0002001287470100 - LIBRA INTERNET BANK
Contact: office@cmsarad.ro | cmdarad@yahoo.com

În atenţia: Membrilor CMS Arad

Stimaţi colegi,

Consiliul Județean al Colegiului Medicilor Stomatologi Arad convoacă  Adunarea Generală a Colegiului Medicilor Stomatologi Arad, conform Legii 95/XII a CMDR care va avea loc  joi 14 martie 2024, ora 14.00, la Hotel Continental.

Ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării generale a CMSARAD este următoarea:

1.Raportul de activitate pe anul 2023.

2. Proiectul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024.

3. Raportul financiar contabil pentru anul 2023.Raportul cenzorului autorizat.
4.Raportul Comisiei  de disciplină

4.Diverse

 

Cu stimă, 
Dr. Flueraș Ioan

Președinte CMS ARAD

 

CALENDAR ELECTORAL

REZULTATE ALEGERI PENTRU CONSILIUL COLEGIULUI TERITORIAL ARAD

 1. FLUERAȘ IOAN - 109
 2. MARIAN DIANA - 103
 3. BODNAR GABRIELA - 102
 4. BUȘAN IONUȚ MIRCEA - 101
 5. FLUERAȘ RĂZVAN - 100
 6. BEKE PAULA - 96
 7. BRĂNUȚIU PAUL - 92
 8. HEDEA DORINA EUNICE - 91
 9. BUCHER GABRIEL GABOR - 91
 10. OLARIU IUSTIN - 91
 11. GRUBER ALEXANDRA - 90
 12. LILE IOANA ELENA - 89
 13. IGAȘ DENISA EVELINA - 85
 14. ȘERB NICOLETA - 52
 15. GAVRILA ARDELEAN VALENTIN LIVIU - 49
 16. LUCACIU LUPULESCU TEODORA EVA - 45
 17. PANTELIMON DAN CLAUDIU - 43
 18. LUPU CAMELIA LIA - 40
 19. MÂRZAN MARIA RENATA - 40
 20. HENȚ MARIUS VICTOR - 33

REZULTATE ALEGERI PENTRU REPREZENTANTII IN ADUNAREA GENERALA NATIONALA

 1. FLUERAȘ IOAN - 97
 2. FLUERAȘ RĂZVAN - 96
 3. BODNAR GABRIELA - 92
 4. HEDEA DORINA EUNICE - 81
 5. BUȘAN IONUȚ MIRCEA - 51
 6. ȘERB NICOLETA - 43
 7. LUPU CAMELIA LIA - 33
 8. GRUBER ALEXANDRA - 30
 9. BEKE PAULA - 24

Candidaturi


1 BEKE PAULA

2 BODNAR GABRIELA

3 BRĂNUȚIU PAUL

4 BUCHER GABRIEL GABOR

5 BUȘAN IONUȚ MIRCEA

6 FLUERAȘ IOAN

7 FLUERAȘ RĂZVAN

8 GAVRILA ARDELEAN VALENTIN LIVIU

9 GRUBER ALEXANDRA

10 HEDEA DORINA EUNICE

11 HENȚ MARIUS VICTOR

12 IGAȘ DENISA EVELINA

13 LILE IOANA ELENA

14 LUCACIU LUPULESCU TEODORA EVA

15 LUPU CAMELIA LIA

16 MARIAN DIANA

17 MÂRZAN MARIA RENATA

18 OLARIU IUSTIN

19 PANTELIMON DAN CLAUDIU

20 ȘERB NICOLETA

BEKE PAULA

BODNAR GABRIELA

BUȘAN IONUȚ MIRCEA

FLUERAȘ IOAN

FLUERAȘ RĂZVAN

GRUBER ALEXANDRA

HEDEA DORINA
EUNICE

LUPU CAMELIA LIA

ȘERB NICOLETA

Canditaturile se depun la sediul Colegiului Medicilor Stomatologi ARAD - Adresa: Splaiul General Gheorghe Magheru 17, Ap.1, Arad

Decizia CEC Nr.12

Decizia CEC Nr.14

 

DECIZIA

NR.1/2023

                

Cu luarea în considerare a organizării şi desfăşurării alegerilor pentru organele de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România, constituite la nivelul colegiului teritorial Arad, luând act de calendarul electoral aprobat de Consiliul naţional,

În aplicarea a prevederilor:

- art. 22 -25 din Regulamentul electoral

- DECIZIEI CMSR nr. 10/2CN/2023 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027 emisă în temeiul art. 534 şi al art. 5391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- DECIZIEI CEC nr. 12/2023;

 

COMISIA ELECTORALĂ TERITORIALĂ

DECIDE

Art. 1.  Data, locul, programul şi modalitatea de desfăşurare a alegerilor la nivel local se afișează de la data adoptării prezentei decizii, pe site-ul şi la sediul colegiului, în următoarea formă:

Data: 11 noiembrie 2023

Locația:  Municipiul Arad, strada B-dul Gh. Magheru, nr. 17, ap.1

(sediul CMS Arad)

Programul: 08.00 – 18.00

Art. 2.  Prezenta se comunică responsabilului IT în vederea ducerii la îndeplinire.

 

Preşedinte,

Medic stomatolog – ȚICA Paul

 

Secretar,

Medic stomatolog – MAGHIAR Adelaida

 

DECIZIE nr. 10/2CN din 29 septembrie 2023 privind aprobarea calendarului electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027

Având în vedere dispoziţiile art. 5 din Decizia Consiliului naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România nr. 6/2CN/2023 privind organizarea alegerilor membrilor organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România şi pentru aprobarea Regulamentului electoral al Colegiului Medicilor Stomatologi din România,

în temeiul art. 534 şi al art. 5391 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Consiliul naţional al Colegiului Medicilor Stomatologi din România adoptă următoarea decizie:

Art. 1

Se aprobă calendarul electoral pentru alegerea organelor de conducere ale Colegiului Medicilor Stomatologi din România la nivel local şi naţional pentru mandatul 2023-2027, după cum urmează:

a)prima şedinţă a Comisiei Electorale Centrale: 23 octombrie 2023;

b)la nivel local:

1.depunerea candidaturilor pentru funcţiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial şi al Adunării generale naţionale: 1-2 noiembrie 2023;

2.desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile eligibile din cadrul consiliului colegiului teritorial şi al Adunării generale naţionale: 11 noiembrie 2023;

3.depunerea candidaturilor şi desfăşurarea alegerilor pentru funcţiile din biroul executiv teritorial: 19 noiembrie 2023;

c)la nivel naţional:

1.depunerea la Comisia Electorală Centrală a candidaturilor pentru funcţiile din Biroul executiv naţional: 21-22 noiembrie 2023;

2.desfăşurarea alegerilor la nivel naţional: 28 noiembrie 2023.

 

Despre CMSR

Colegiul Medicilor Stomatologi din România a fost înfiinţat prin legea 308 din 28 iunie 2004

Colegiului Medicilor Dentişti din România este organism profesional, apolitic, fără scop patrimonial, de drept public, cu responsabilităţi delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic dentist ca profesie liberală, de practică publică autorizată. Colegiul Medicilor Dentişti din România are autonomie instituţională în domeniul său de competenţă, normativ şi jurisdicţional profesional. Iniţiază şi promovează, în domeniul său de competenţă, împreună cu organizaţii, autorităţi / instituţii publice, persoane fizice / juridice cu atribuţii desemnate de Ministerul Sănătăţii Publice, forme de educaţie medicală continuă şi de ridicare a gradului de competenţă profesională a medicilor dentişti.

Informatii Utile

Trusa de urgenta obligatorie

 

Descarca documentul CMSR

Norme DSP

ORDIN nr. 1.338 din 31 iulie 2007 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară (actualizat până la data de 1 septembrie 2009*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE

Descarca Normele DSP

Norme ISU pentru cabinete

La dotarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor cu mijloace de primă intervenţie, stabilirea categoriilor şi Tpurilor, precum şi a numărului şi amplasării acestora se au în vedere următoarele:

Ligislatie PSI

Instructaj Cabinete

Formulare utile

Vă punem la dispoziție modele orientative ale unor formulare necesare în cabinet

Vezi formularele

Competentele medicului dentist

Au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 482 din 13 iulie 2012 urmatoarele decizii ale Consiliului National:

Competentele

Forma și dimensiunile firmei unui cabinet medico-dentar

Decizia nr. 36/2009, privind stabilirea formei, dimensiunilor si a continutului firmei cabinetelor medico-dentare Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 715 din 23/10/2009

Citeste mai mult

Ghiduri

Ghidurile clinice sunt elaborate cu scopul de a asista personalul medical în adoptarea deciziei terapeutice. Aceste ghiduri prezintă recomandări de bună practică medicală clinică bazate pe dovezi publicate,

Vezi Ghidurile

Anunturi Utile

Citeste anunturile

.
Colegiul Medicilor Stomatologi
din Arad
+40 (357) 427.565
.
Scrie-ne
un eMail
cmdarad@yahoo.com

Organizare CMS Arad

1. Dr. Ioan Flueras - Presedinte
2. Dr. Gabriela Bodnar - Vicepresedinte
3. Dr. Gabriel Bucher - Vicepresedinte
4. Dr. Dorina Hedea - Secretar
5. Dr. Paula Beke - Trezorier

Decizia CEC 142